bowerFrameworks

Bower – package manager

Poznajcie Bowera ! 🙂 Managera instalacji pakietów.
Dzięki temu narzędziu jesteśmy w stanie bardzo ułatwić sobie instalowanie potrzebnych bibliotek, frameworków potrzebnych w projekcie. A wszystko jedną komendą !

Dzisiaj zajmiemy się instalacją oraz ściągniemy sobie bootstrapa 🙂 (bower wie, że potrzebujemy jquery do bootstrapa i sam go pobiera :O).

A więc zaczynamy !

1. Instalacja Node.js

Będziemy potrzebować Node.js.  npm  oraz fajnie mieć gita Wchodzimy na strony i instalujemy.
Następnie wyszukujemy „Node.js command prompt ” (konsola noda).

2. Instalacja  Bower

Wpisujemy w konsoli:
$ npm install -g bower

Bower został zainstalowany. Zaczynamy na nim pracę 🙂

Nadszedł czas na ściągnięcie pakietu bootstrapa 🙂

W tym celu wpisujemy w konsolę:

bower install bootstrap

Po instalacji widzimy:
Przechwytywanie

Przechwytywani2e

Bootstrap gotowy do kodzenia 🙂