HTML 5.1 nowość!

Posted Posted in Front End, HTML5, New Technology

Witajcie !

W3C wprowadziło niedawno pewne zmiany dotyczące samego języka HTML5 🙂 .

Co dodano ? (pl) 

  • <picture> oraz  <srcset>  responsive images,
  • <details> oraz <summary elementy związane z „czytaj więcej”,
  • <menuitem> oraz type="context" umożliwia dodanie funkcjonalności w menu do przeglądarki,
  • <requestAnimationFrame> API pozwalające na bardziej efektowne animacje,}
  • HTMLMediaElement oraz srcObject elementy.

(więcej…)